ВиК – изграждане на канализация

Днес 13 март 2018 дойдоха майсторите и започнаха изграждането на канализацията.
Всички материали са закупени, започва изграждането от мазата нагоре.

Leave a Reply

Back to Top