Входна площадка – кофраж, арматура, изливане на бетон

Днес 16-ти дек 2017, започнах подготовката за изливане на колоните на входната плошщадка, за целта трябваше да направя 30 сантимертови оформления на мястото където ще се пъхнат колоните.
Колоните са с височина 184 сантимера, общата височина на площатката е 2 метра под кота 0.
Оставих 16 сантиметра за самата площатка, като вероятно, на нея ще имаме 4 сантиметра изолация, 4 сантиметра замазка.
1. изрязах от бандовете 8 плоскости по 30 сантиметра широки и 184 сантимерта дълги, сковах ги в шахматен порядък. Получи се кофраж за колoна като вътрешните размери са 26 на 26 сантиметра.

2. поставих и нивелирах кофражите в дупките и ги затрупах с пръст, кофража няма да се вади, за да избегна окрепването на кофража, което ще доведе до изкопаването на по големи дупки.

2. изрових от мазата в купчината с остатъчна арматура, 8 пръта, 4 бяха 12 мм, 4 бяха 14 мм, намерих и квадрати, не знма как се наричат, по 25 на 25 сантиметра, наместих прътите и квадратите и на вързах 3 телени заготовки за разпънки, 3 жила от арматурна тел 0.8 мм.

3. Обадих се на комшията, да питам дали мога да купя земновлажен бетон в неделя, той каза че освен че може да се купи и той може да ми го докара, след 1 час, бетона беше при мен, 400 литра, земновлажен, цена: 72 лв с транспорт(40 лв включен).

Излях 3 кофи вода въхру купчината с бетон и започнах да ги мъкна и бавно да г насипвам в колонния кофраж.
След около 2 часа всичко беше готово.
Не съм използвал вибратор, просто на всяка 3 кофа, е една пръчка, разбутвах бетона около прътите.
Сега ще изчакаме да застине и не ги натоварим с тухли, за да може да сляга до пролетта.
Напролет, ще направя кофража на самата площатка и ще я излея.
Площатката ще бъде захваната за самата къща чрез композитна арматура и през буферна лента от 8 сантиметра твърда топлоизолация, за да не дърпа топлина от къщата.

След като колоните презимуваха, се захванах с самата плоча, сковах кофраж от бандове и дъски, купих арматура и я вплетох в плочата, под арматурата поставих фиксатори за арматура, които повдигнаха арматурата на 2.5 сантиметра.
От въррешната страна на кофража опънах найлон, за да не се дърпа водата от кофража и за да не изтича водата.

След изчисляването на необходимото количество, поръчах да ми се докара земновлажен бетон марка 25.
Разбърквам малко бетон, примерно около 3-4 кофи, направо наливам водата в купчината бетон и разбърквам с лопата. За около 2-3 часа, успях сам да го залея и изравня.

След като бетона застина, след около 2 часа, напълних самата кофражна вана с вода.

В това състояние бетона трябва да стои 28 календарни дена, преди да се премахне, кофража на хоризонталната плоча. Кофража отстрани, който е вертикален, го премахнах още на другия ден.

Leave a Reply

Back to Top