Акт 14

Акт 14 – какво представлява, как се взима и колко струва.
Акт образец 14 е първия документ, с който се приема конструкцията на сградата, издава се когато сградата достигне етап „груб строеж”.
По смисъла на ЗУТ, “Груб строеж” е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.

С издаването на Акт 14, правото на строеж е реализирано и правото на собственост върху отделни обекти в сградата вече е предмет на разпоредителни сделки. Заедно с акт 14 се издава и Удостоверение от общинската администрация по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ.

Leave a Reply

Back to Top